Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh sách các cơ sở thực hành thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu trong đào tạo khối ngành sức khỏe, theo quy định tại Nghị Định 111/2017/NĐ-CP
  • Sở Y tế Nam Định
  • 08/04/2019
  • Thông báo
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 142/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 26/03/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 154/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/03/2019
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
Mã số: Số: 357/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 02/04/2019
Công văn về việc áp dụng giá thầu tập trung Quốc gia
Mã số: Số: 770219/DL2-XNK
Công văn
Ban hành: 21/02/2019
Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mã số: Số: 124/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 11/03/2019
Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 119/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/03/2019