Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh mục kèm Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu thuộc Kế hoạch mua thuốc sử dụng cho các cơ sở y tế tỉnh Nam Định đến hết tháng 6/2019
  • 978/QĐ-SYT
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Sở Y tế Nam Định
  • 16/10/2018
  • Quyết định
  • Đấu thầu
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu