Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Danh mục các sản phẩm không đảm bảo an toàn (Tháng 01/2019)
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Chi cục trưởng Hoàng Tiến Cường
  • 01/02/2019
  • Thông báo
  • An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc cập nhật thông tin đối với thuốc chứa diacerein
Mã số: Số: 889/QLD-ĐK
Công văn
Ban hành: 24/01/2019
Công văn về việc giảm giá hàng thầu
Mã số:
Công văn
Ban hành: 21/01/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 57/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 28/01/2019
Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"
Mã số: Số: 7259/QĐ-BYT
Quyết định
Ban hành: 06/12/2018
Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: Số: 356/QLD-MP
Công văn
Ban hành: 14/01/2019