Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Cv số 413/SYT - VPS về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản
  • số 413/SYT - VPS
  • Sở Y tế
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 24/03/2020
  • Công văn
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Cv số 423-SYT - NVD Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Mã số: số 423/SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 25/03/2020