Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Cv số 1685-SYT - HCQT về việc phổ biến VB QPPL tháng 12 năm 2019
  • số 1685-SYT - HCQT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 31/12/2019
  • Công văn
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
danh sách dự kiến thẩm định 5.1.2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/01/2020
danh sách dự kiến thẩm định 4.1.2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/01/2020
Công văn số 1677-SYT - NVD đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: Số 1677-SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 30/12/2019
QĐ số 1757-QĐ - SYT về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: số 1757-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định số 1748-QĐ - SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số 1748-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 30/12/2019
QĐ số 1724-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề được đợt 28
Mã số: số 1724/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/12/2019
Công văn số 1653-SYT - NVD thu hồi toàn quốc thuốc viên nén LIV-Z Tablets
Mã số: số 1653-SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 24/12/2019
Công văn số 1629/SYT-TTra về việc thi hành luật tiếp cận thông tin
Mã số: số 1629/SYT-TTra
Công văn
Ban hành: 17/12/2019