Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • CV số 04-SYT - NVD chấn chỉnh bảo đảm an toàn sử dụng thuốc trong cơ sở KB,CB
  • số 04-SYT - NVD
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 03/01/2020
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 1768-QĐ - SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận Đ ĐKKD Dược + GDP
Mã số: số 1768-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Cv số 1685-SYT - HCQT về việc phổ biến VB QPPL tháng 12 năm 2019
Mã số: số 1685-SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 31/12/2019
danh sách dự kiến thẩm định 5.1.2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/01/2020
danh sách dự kiến thẩm định 4.1.2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/01/2020
Công văn số 1677-SYT - NVD đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: Số 1677-SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 30/12/2019
QĐ số 1757-QĐ - SYT về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: số 1757-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định số 1748-QĐ - SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số 1748-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 30/12/2019
QĐ số 1724-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề được đợt 28
Mã số: số 1724/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/12/2019
Công văn số 1653-SYT - NVD thu hồi toàn quốc thuốc viên nén LIV-Z Tablets
Mã số: số 1653-SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 24/12/2019