Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc xin ý kiến (lần cuối) dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế
  • Số: 7556/BYT-TB-CT
  • Bộ Y tế
  • Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến
  • 12/12/2018
  • Công văn
  • Văn bản khác
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo thống kê nhân lực y tế năm 2018
Mã số: Số: 1958/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018
Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Số: 1956/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018