Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
  • Số: 356/UBND-VP7
  • UBND tỉnh Nam Định
  • Phó Chủ tịch Bạch Ngọc Chiến
  • 04/12/2018
  • Công văn
  • Văn bản khác
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018