Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc thu hồi sản phẩm trên thị trường
  • Số: 53/ATTP-TTra
  • Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Chi cục trưởng Hoàng Tiến Cường
  • 20/03/2019
  • Công văn
  • An toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Mã số: Số: 272/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 15/03/2019
Công văn về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa
Mã số: Số: 43/ATTP-TTra
Công văn
Ban hành: 15/03/2019