Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế và KSKN
  • Số: 1997/SYT-NVY
  • Sở Y tế Nam Định
  • Nghiệp vụ Y
  • 18/12/2018
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo thống kê nhân lực y tế năm 2018
Mã số: Số: 1958/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018
Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Số: 1956/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018