Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tháng 11 năm 2018
  • Số: 1909/SYT-VPS
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc Khương Thành Vinh
  • 30/11/2018
  • Công văn
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018