Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản công tại cơ quan Nhà nước
  • Số: 2173/STC-NS
  • Sở tài chính
  • Giám đốc Nguyễn Thanh Nhã
  • 09/10/2018
  • Công văn
  • Tài chính kế toán
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu hồi thuốc
Mã số: Số: 1714/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 18/10/2018
Công văn về việc thu hồi thuốc
Mã số: Số: 1714/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 18/10/2018
Thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2018
Mã số: Số: 1713/TB-SYT
Thông báo
Ban hành: 18/10/2018
Công văn về việc nâng cao chất lượng tiếp dân
Mã số: Số: 1670/SYT-TTra
Công văn
Ban hành: 11/10/2018
Thông báo về thời gian làm việc mùa đông năm 2018
Mã số: Số: 168/TB-UBND
Thông báo
Ban hành: 08/10/2018
Công văn về việc phổ biến văn bản quy phạm pháp luật tháng 9/2018
Mã số: Số: 1611/SYT-HCQT
Công văn
Ban hành: 28/09/2018
Công văn về việc đánh giá nhu cầu đào tạo FETP
Mã số: Số: 1552/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 21/09/2018