Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán và quyết toán niên độ 2018
  • Số: 2947/CV-STC
  • Sở Tài chính
  • Giám đốc Nguyễn Thanh Nhã
  • 20/12/2018
  • Công văn
  • Tài chính kế toán
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu, chi tài chính của công đoàn cơ sở
Mã số: Số: 64/CĐNYT
Công văn
Ban hành: 25/12/2018
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1122/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/12/2018
Quyết định huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: Số: 244/SYT-NVY
Quyết định
Ban hành: 22/10/2018
Quyết định huỷ chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Mã số: Số: 241/SYT-NVY
Quyết định
Ban hành: 07/11/2018
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1977/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018