Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc góp ý dự thảo (lần 8) Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế
  • Số: 1983/SYT-KH
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 14/12/2018
  • Công văn
  • Kế hoạch tổng hợp
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo thống kê nhân lực y tế năm 2018
Mã số: Số: 1958/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018
Công văn về việc báo cáo một số nội dung về công chức, viên chức
Mã số: Số: 1956/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 13/12/2018