Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc
  • Số: 176/SYT-NVD
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 25/02/2019
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2018
Mã số: Số: 1862/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 20/12/2017
Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1977/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính ngành Y tế năm 2019
Mã số: Số: 1974/KH-SYT
Kế hoạch
Ban hành: 14/12/2018
Công văn về việc phổ biến VBQPPL tháng 01 năm 2019
Mã số: Số: 121/SYT-VPS
Công văn
Ban hành: 31/01/2019