Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
  • Số: 356/QLD-MP
  • Cục quản lý dược
  • Phó cục trưởng Đỗ Văn Đông
  • 14/01/2019
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 30/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 14/01/2019
Phân công lịch trực tết Kỷ Hợi năm 2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 25/01/2019
Công văn về việc báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư năm 2018
Mã số: Số: 45/SYT-KH
Công văn
Ban hành: 11/01/2019