Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
  • Số: 1882/SYT-NVY
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc Khương Thành Vinh
  • 27/11/2018
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc gửi báo cáo định kỳ năm 2018
Mã số: Số: 1852/SYT-TTr
Công văn
Ban hành: 19/11/2018
Thông báo về việc thu hồi sản phẩm không an toàn
Mã số: Số: 457/TB-ATTP
Thông báo
Ban hành: 05/11/2018
Công văn về việc tuyên truyền phổ biến Luật tố cáo 2018
Mã số: Số: 1783/SYT-TTra
Công văn
Ban hành: 01/11/2018
Luật tố cáo năm 2018
Mã số: Số: 03/2018/L-CTN
Luật
Ban hành: 25/06/2018
Công văn về việc xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2019
Mã số: Số: 1758/SYT-TCCB
Công văn
Ban hành: 29/10/2018