Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc báo cáo tổ chức thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của TTg về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
  • Số: 1896/SYT-TCCB
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 29/11/2018
  • Công văn
  • Tổ chức cán bộ
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo tổng lượng chất thải y tế
Mã số: Số: 1882/SYT-NVY
Công văn
Ban hành: 27/11/2018
Công văn về việc gửi báo cáo định kỳ năm 2018
Mã số: Số: 1852/SYT-TTr
Công văn
Ban hành: 19/11/2018
Thông báo về việc thu hồi sản phẩm không an toàn
Mã số: Số: 457/TB-ATTP
Thông báo
Ban hành: 05/11/2018
Công văn về việc tuyên truyền phổ biến Luật tố cáo 2018
Mã số: Số: 1783/SYT-TTra
Công văn
Ban hành: 01/11/2018