Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc Báo cáo đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT bằng nguồn vốn NSNN
  • Số: 37/SYT-KHTH
  • Sở Y tế Nam Định
  • Phó Giám đốc Trần Trung Kiên
  • 09/01/2019
  • Công văn
  • Kế hoạch tổng hợp
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư năm 2018
Mã số: Số: 45/SYT-KH
Công văn
Ban hành: 11/01/2019
Công văn về việc khai thác và sử dụng Nghị định 164/2018/NĐ-CP
Mã số: Số: 14/SYT-KH
Công văn
Ban hành: 05/01/2019
Danh mục các sản phẩm không bảo đảm an toàn
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 31/12/2018
Công điện tăng cường công tác tiêm chủng an toàn và hiệu quả
Mã số: Số: 20/CĐ-BYT
Công điện
Ban hành: 10/01/2018
Công văn hướng dẫn tuyên truyền quý I năm 2019
Mã số: Số: 21-HD/BTGĐUK
Hướng dẫn
Ban hành: 02/01/2019
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Sở Y tế năm 2019
Mã số: Số: 2045/TB-SYT
Thông báo
Ban hành: 28/12/2018