Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn về việc áp dụng giá thầu tập trung Quốc gia
  • Số: 770219/DL2-XNK
  • Công ty TNHH một thành viên Dược liệu Trung ương 2
  • Giám đốc Trần Thọ Thành
  • 21/02/2019
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Mã số: Số: 124/QĐ- SYT
Quyết định
Ban hành: 11/03/2019
Quyết định về việc Cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 119/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 08/03/2019
Công văn về việc thu hồi sản phẩm trên thị trường
Mã số: Số: 53/ATTP-TTra
Công văn
Ban hành: 20/03/2019