Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 917/SYT-TTra V/v triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
  • số 917/SYT-TTra
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 18/06/2020
  • Quyết định
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020
Quyết định số 613/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 613/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 16/06/2020