Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 44/SYT - NVD đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
  • số 44/SYT - NVD
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 13/01/2020
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
QĐ số 16/QĐ - SYT Về việc hủy Giấy chứng nhận đạt GDP
Mã số: số 16/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 13/01/2020
Quyết định số 14-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 01
Mã số: số 14/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 13/01/2020
QĐ số 1768-QĐ - SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận Đ ĐKKD Dược + GDP
Mã số: số 1768-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Cv số 1685-SYT - HCQT về việc phổ biến VB QPPL tháng 12 năm 2019
Mã số: số 1685-SYT - HCQT
Công văn
Ban hành: 31/12/2019
danh sách dự kiến thẩm định 5.1.2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/01/2020
danh sách dự kiến thẩm định 4.1.2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/01/2020
Công văn số 1677-SYT - NVD đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: Số 1677-SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 30/12/2019
QĐ số 1757-QĐ - SYT về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: số 1757-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019