Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 2768/QLD-KD V/v đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
  • Số 2768/QLD-KD
  • Cục Quản lý dược
  • Phó Cục trưởng: Nguyễn Tất Đạt
  • 23/03/2020
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Cv số 423-SYT - NVD Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Mã số: số 423/SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 25/03/2020