Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 250/SYT - HCQT Công văn phổ biến VB QPPL tháng 02 năm 2020
  • số 250/SYT - HCQT
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 03/03/2020
  • Công văn
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Kế hoạch số 1698/KH - SYT về việc kiểm tra, rà soát hóa VB QPPL năm 2020
Mã số: số 1698/KH - SYT
Kế hoạch
Ban hành: 31/12/2019
Quyết định số 140/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 140/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 20/02/2020
Quyết định số 130/QĐ - SYT về việc Cấp chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: số 130/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/02/2020
Quyết định số 129/QĐ - SYT Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 129/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 17/02/2020