Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn sô: 200/TTMS-NVD V/v hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá 2020.
  • sô: 200/TTMS-NVD
  • TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA
  • Giám đốc:Nguyễn Trí Dũng
  • 13/05/2020
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Thông báo số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
Mã số: Số: 01/2020/ TB-DR.ECOHAIHAU
Thông báo
Ban hành: 11/05/2020
Quyết định số 194/QĐ-SYT về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 194/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 11/05/2020