Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 1700/SYT - TTra Về việc triển khai thực hiên chỉ thị số 26-CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
  • Số 1700/SYT - TTra
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 17/12/2019
  • Công văn
  • Thanh tra
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn số 1629/SYT-TTra về việc thi hành luật tiếp cận thông tin
Mã số: số 1629/SYT-TTra
Công văn
Ban hành: 17/12/2019
NHÂN SỰ PKĐK VIỆT MỸ 12-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/12/2019
danh sách dự kiến thẩm định 14.12.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/12/2019
Quyết định số 1684-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 27
Mã số: số 1684/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 10-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 10/12/2019
KH số 1582-KH - SYT Cải cách hành chính Nhà nước ngành y tế năm 2020
Mã số: số 1582/KH - SYT
Kế hoạch
Ban hành: 06/12/2019