Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 1373/SYT - NVD về việc đình chỉ lưu hành kem dưỡng trắng da 3 tác dụng sữa non ngọc trai
  • số 1373/SYT - NVD
  • Sở Y tế
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 28/10/2019
  • Công văn
  • Nghiệp vụ Dược
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Quyết định số 1044/QĐ-SYT về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1044/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 16/10/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 13.10.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 08/10/2019
Quyết định số 56/QĐ - SYT về việc hủy Chứng chỉ hành nghề KB,CB
Mã số: số 56/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 07/10/2019