Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Công văn số 1075-SYT - HCQT về việc Phổ biến Vb QPPL tháng 8 năm 2019
  • Số 1075/SYT - HCQT
  • Sở Y tế tỉnh Nam Định
  • Giám đốc: Bùi Thị Minh Thu
  • 04/09/2019
  • Công văn
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Danh sách dự kiến thẩm định 30.8.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/08/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 7.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/08/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
Mã số: Số 268/TB-TTKSBT
Thông báo
Ban hành: 26/08/2019
QĐ số 1279/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17
Mã số: Số: 1279/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
QĐ số 1278/QĐ - SYT Về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1278/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
Quyết định số 1240/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1240/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/08/2019