Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
  • 12/CT-TTg
  • Chính Phủ
  • Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc
  • 19/06/2020
  • Chỉ thị
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 36/2018/QH14
Luật
Ban hành: 19/06/2020
Quyết định số 613/QĐ - SYT Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: số 613/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 16/06/2020