Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo số 1575/BC - SYT về việc báo cáo cải cách hành chính ngành Y tế năm 2019
  • số 1575/BC - SYT
  • Sở Y tế
  • Phó Giám đốc: Khương Thành Vinh
  • 04/12/2019
  • Báo cáo
  • Hành chính quản trị
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 04-12-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 04/12/2019
Cơ sở KCB ĐĂNG TẢI 30-11-2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 27/11/2019
Đảm bảo cung ứng thuốc
Mã số: 1533/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 25/11/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1601/SYT-NVD
Quyết định
Ban hành: 26/11/2019
Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: 1600/SYT-NVD
Quyết định
Ban hành: 26/11/2019
Thu hồi thuốc Aciclovir không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Mã số: 1520/SYT-NVD
Công văn
Ban hành: 25/11/2019