Trang chủVăn bản - tài liệu

Văn bản - tài liệu

  • Báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá
  • Sở Y tế Nam Định
  • Giám đốc Bùi Thị Minh Thu
  • 04/01/2019
  • Thông báo
  • Nghiệp vụ Y
  • Tải về

Văn bản khác

Trích yếu
Công văn về việc thu, chi tài chính của công đoàn cơ sở
Mã số: Số: 64/CĐNYT
Công văn
Ban hành: 25/12/2018
Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1122/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 12/12/2018