Trang chủThủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Thứ Tư, 15/4/2020 8:38'(GMT+7)
THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 715 /QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

NỘI DUNG:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm

- Thông báo công khai hình thức, chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, thời gian, địa điểm, hồ sơ dự tuyển sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đồng ý.

 Bước 2:   - Cá nhân nộp hồ sơ dự tuyển tại nơi do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quy định.

- Người được phân công nhận hồ sơ: nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, nếu chưa đúng thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện).

Bước 3:

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông báo công khai danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển; Gửi giấy thông báo tới người đủ điều kiện dự tuyển.

- Thành lập hội đồng tuyển dụng, tổ chức tuyển dụng theo quy định.

Bước 4: Niêm yết kết quả tuyển dụng tại cơ quan tuyển dụng và thông báo cho người trúng tuyển.

- Hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng theo quy định và thông báo cho người trúng tuyển.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại nơi do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quy định.

THỜI GIAN:

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

LỆ PHÍ:

(Thông tư liên tịch số 163/2010/BTC-BNV) - Dưới 100 thí sinh dự thi, thu 260.000 đồng/thí sinh/lần dự thi - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự thi, thu 200.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. - Từ 500 thí sinh dự thi trở lên, thu 140.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

FILE ĐÍNH KÈM:

STT Tên file
1 Thủ tục tuyển dụng viên chức

Thủ tục hành chính khác

13/04/2021 08:48

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:48

Thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Lĩnh vực Trang thiết bị y tế (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:47

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:45

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:45

ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:44

Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:44

ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:43

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:42

ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔI

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:40

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM THUỘC QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ VÀ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Lĩnh vực An toàn thực phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

13/04/2021 08:35

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Lĩnh vực Dược và mỹ phẩm (Công khai và thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Nam Định https://dichvucong.namdinh.gov.vn)

23/04/2020 07:51

THỦ TỤC TRẢ LẠI TÀI SẢN (Ban hành kèm theo Quyết định số 183 /QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

Lĩnh vực bồi thường (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)

16/04/2020 08:15

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP TỈNH (Ban hành kèm theo QĐ số 2279/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định)

Lĩnh vực Thanh tra (Công khai, Thực hiện tại Sở Y tế Nam Định)