Trang chủThủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Thứ Hai, 9/12/2019 11:14'(GMT+7)
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

NỘI DUNG:

Đang cập nhật...

THỜI GIAN:

LỆ PHÍ:

Thủ tục hành chính khác

09/12/2019 11:14

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

09/12/2019 11:14

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế

09/12/2019 11:12

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Lĩnh vực Y tế dự phòng

09/12/2019 11:06

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh