Trang chủThủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Thứ Hai, 9/12/2019 11:9'(GMT+7)
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

NỘI DUNG:

Đang cập nhật...

THỜI GIAN:

LỆ PHÍ:

Thủ tục hành chính khác

09/12/2019 11:06

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã

Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh