Trang chủVăn bản pháp quy

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 312 kết quả
Trích yếu
Danh sách dự kiến thẩm định 14.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/09/2019
QĐ số 1312-QĐ - SYT Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược + GPP
Mã số: số 1312-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
QĐ số 1311-QĐ - SYT Giấy chứng nhận Đ ĐKKD dược + GDP
Mã số: số 1311-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
QĐ số 1313-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 19
Mã số: số 1313-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/09/2019
Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược đợt 18
Mã số: 1304/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 10/09/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 7.9.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/08/2019
Danh sách dự kiến thẩm định 30.8.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 28/08/2019
Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin
Mã số: Số 268/TB-TTKSBT
Thông báo
Ban hành: 26/08/2019
QĐ số 1278/QĐ - SYT Về việc hủy chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1278/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
QĐ số 1279/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 17
Mã số: Số: 1279/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/08/2019
Quyết định số 1240/QĐ - SYT Về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số: 1240/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 09/08/2019
QĐ số 1218/QĐ - SYT về việc cấp GCN Đ ĐKKD dược + GPP
Mã số: Số 1218/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 06/08/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10