Trang chủVăn bản pháp quy

Văn bản - tài liệu

Tìm thấy: 415 kết quả
Trích yếu
QĐ số 43-QĐ - SYT Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số 43/QĐ-SYT
Quyết định
Ban hành: 22/01/2020
Quyết định số 14-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 01
Mã số: số 14/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 13/01/2020
QĐ số 16/QĐ - SYT Về việc hủy Giấy chứng nhận đạt GDP
Mã số: số 16/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 13/01/2020
danh sách dự kiến thẩm định 4.1.2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/01/2020
danh sách dự kiến thẩm định 5.1.2020
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 02/01/2020
QĐ số 1757-QĐ - SYT về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược
Mã số: số 1757-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
QĐ số 1768-QĐ - SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận Đ ĐKKD Dược + GDP
Mã số: số 1768-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 31/12/2019
Công văn số 1677-SYT - NVD đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Mã số: Số 1677-SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 30/12/2019
Quyết định số 1748-QĐ - SYT thu hồi chứng chỉ hành nghề dược
Mã số: Số 1748-QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 30/12/2019
QĐ số 1724-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề được đợt 28
Mã số: số 1724/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 26/12/2019
Công văn số 1653-SYT - NVD thu hồi toàn quốc thuốc viên nén LIV-Z Tablets
Mã số: số 1653-SYT - NVD
Công văn
Ban hành: 24/12/2019
Quyết định số 1684-QĐ - SYT cấp chứng chỉ hành nghề dược đợt 27
Mã số: số 1684/QĐ - SYT
Quyết định
Ban hành: 12/12/2019
danh sách dự kiến thẩm định 14.12.2019
Mã số:
Thông báo
Ban hành: 12/12/2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10