Trang chủTin tức

Xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Xuân Trường
Khám chữa bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã Xuân Kiên – Xuân Trường

Xuân Trường là huyện nằm phía nam tỉnh Nam Định, diện tích tự nhiên 112,1km2 với 20 xã, thị trấn, dân số trên 180.000 người, có trên 30% người dân theo đạo Thiên Chúa giáo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế về xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường đã tổ chức rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã cho từng xã, thị trấn trong toàn huyện. Như các tiêu chí về cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực, kế hoạch... Đặc biệt tập trung vào các tiêu chí hoạt động của trạm y tế. Trung tâm Y tế đã tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ các trạm y tế, cử cán bộ xuống cơ sở trực tiếp hỗ trợ, cầm tay chỉ việc cho trạm y tế hoàn thiện các tiêu chí. Trong quá trình giám sát, hỗ trợ phát hiện những khó khăn, tồn tại, vướng mắc Trung tâm Y tế kiến nghị với chính quyền địa phương kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế đề xuất với Sở Y tế, các đơn vị y tế tuyến tỉnh theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên chỉ đạo, giám sát, cung cấp tài liệu, hỗ trợ trang thiết bị y tế, phòng chống dịch bệnh… Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả, đến hết năm 2017, toàn bộ 20 xã, thị trấn của Xuân Trường đã từng bước hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trạm y tế. Đã có 18/20 trạm y tế xây mới và 02 trạm y tế xã được nâng cấp, đáp ứng được tiêu chí cơ sở hạ tầng với kinh phí đầu tư xây dựng trên 80 tỷ đồng. Thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế đã đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của trạm y tế. Trình độ chuyên môn tại các trạm y tế dần được nâng cao, các loại bệnh tật đã được giám sát chặt chẽ, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn huyện, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số như: phòng chống HIV, phòng chống lao, phong, suy dinh dưỡng, sốt rét... được thực hiện có hiệu quả. Chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được nâng lên rõ rệt.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về Ban hành bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, Trung tâm Y tế tiếp tục rà soát lại, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng khoa phòng, cá nhân tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thành tiêu chí 15 về y tế trong bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về xã nông thôn mới. Đến hết năm 2017, Huyện có 20/20 xã, thị trấn được UBND Tỉnh công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020. Với tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là 13,64%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ≥ 87%, năm 2017, huyện Xuân Trường trở thành một trong 04 huyện trong tỉnh đạt bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Với việc xây dựng thành công trạm y tế các xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Huyện đã từng bước hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tiến tới hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

Trình Vũ

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác