Trang chủTin tức

Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

          Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thành phố Nam Định.

- Địa chỉ: Số 1/282 – Đường Thái Bình – P. Trần Tế Xương - TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định.

2. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI, biểm kiểm soát 18B-0441.

- Mô tả tài sản:

- Nhãn hiệu: HUYNDAI

- Số loại: EXCEL;

- Số máy: P-009513;

- Số khung: JPPU-856201;

- Số quản lý: 1801S-17551/12. Đăng ký lần đầu ngày 19/08/1998 do công an tỉnh Nam Định cấp.

- Nước sản xuất: Hàn Quốc;

- Năm sản xuất: 1993

- Năm đưa vào sử dụng: 1998;

- Trọng lượng: 1200kg;

- Số chỗ ngồi: 04;

- Số Km đã vận hành: Trên 15.000 km;

- Giá khởi điểm: 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).

3. Tiêu chí lựa chọn:

Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:

- Có tên trong danh sách các tổ chức các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp công bố;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, đúng quy định;

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm;

- Có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp

- Có tối thiểu 04 đấu giá viên;

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, tổ chức;

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia lựa chọn: Từ 08h00 ngày 18/10/2019 đến hết 17h00 ngày 22/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng TC-HC Trung tâm Y tế TP Nam Định, số 1/282 – Đường Thái Bình – P. Trần Tế Xương - TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định.

          Đầu mối liên hệ: Ông Đinh Quang Trung (Điện thoại: 0918251059).

6. Thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 23/10/2019 tại Trung tâm Y tế TP Nam Định.

          Địa chỉ: Số 1/282 – Đường Thái Bình – P. Trần Tế Xương - TP. Nam Định – Tỉnh Nam Định.

          Trung tâm Y tế TP  Nam Định thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định biết và đăng ký./.

          Lưu ý: Trung tâm Y tế TP Nam Định sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chứcđấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Trung tâm Y tế TP Nam Định sẽ không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.

Trung tâm Y tế TP  Nam Định

File đính kèm: Tb số 317-TB - TTYT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác