Trang chủTin tứcThông tin chung

Trạm Y tế xã Hải Long tăng cường công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá
Một buổi nói chuyện sức khoẻ về phòng chống tác hại sức khoẻ tại xã

Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong xã về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá và lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá, Trạm y tế xã Hải Long đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá như: viết bài tuyên truyền trên đài truyền thanh xã; tổ chức các buổi nói chuyện sức khoẻ chuyên đề về phòng chống tác hại thuốc lá tại cộng đồng dân cư; tư vấn tại trạm; thực hiện lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm sóc sức khoẻ tại xã…

Nội dung truyền thông gồm: chính sách pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá với sức khỏe của người sử dụng và những người khác không sử dụng thuốc lá nhưng hít phải khói thuốc lá; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương trong phòng chống tác hại của thuốc lá; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm; địa điểm cấm hút thuốc lá;…); Các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc,…Tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang và các cuộc vui của gia đình, bạn bè...

Với việc triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực, nhận thức của người dân trong xã về tác hại của thuốc lá có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ hút thuốc lá tại xã vẫn còn cao.

Trong thời gian tới, trạm y tế sẽ tiếp tục triển khai tốt các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá như: tăng cường các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tác hại thuốc lá và các hoạt động tuyên truyền khác để tạo được sự lan tỏa lớn trong cộng đồng; Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, cộng đồng trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong xã./.

Lệ Giang
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi