Trang chủTin tứcThông tin chung

Những kết quả nổi bật trong công tác thanh tra năm 2018

Thanh tra Sở Y tế là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở Y tế tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở, Thanh tra sở thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, phương pháp làm việc, với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2018, Thanh tra Sở Y tế đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực hoạt động.

Ngay từ đầu năm, được sự chỉ đạo trực tiếp của Thanh tra Tỉnh, Thanh tra Bộ Y tế và đặc biệt sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế, hàng năm Thanh tra Sở đã xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt, với sự kết hợp chặt chẽ của các phòng ban chức năng, phòng y tế huyện, thành phố và các cơ quan hữu quan, thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định và sự hướng dẫn, rà soát của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Y tế đã tổ chức tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị tránh sự chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp, đơn vị và thực hiện Chương trình kế hoạch đã đề ra, tổ chức thanh tra đột xuất các vụ việc theo yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước và phản ánh của nhân dân. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân đúng pháp luật, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, không để tồn đọng và xảy ra những điểm nóng trong ngành. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt công tác kiểm tra: VSATTP, Hành nghề y dược tư nhân góp phần ổn định an ninh trong ngành, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trong năm 2018, thanh tra Sở đã thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế) và 04 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Trong đó, Thanh tra các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân 02 đợt; Thanh tra các cơ sở hành nghề dược tư nhân 02 đợt; Kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế 01 đợt.

Ngoài ra, thanh tra Sở còn tham gia 03 cuộc kiểm tra liên ngành, 02 cuộc thanh tra, kiểm tra của Chi cục ATVSTP và 01 cuộc kiểm tra của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Kiểm tra ATVSTP trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các Lễ hội trong năm 2018; Kiểm tra ATVSTP trong Tháng hành động ATVSTP năm 2018; Kiểm tra hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước uống đóng bình, nước đá, nước sinh hoạt; Kiểm tra, hậu kiểm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Kết quả, trong 194 cơ sở được kiểm tra, đoàn thanh tra đã phát hiện và xử lý 17 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là 120.800.000 đồng và tiến hành cảnh cáo, nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở khắc phục thiếu sót tồn tại đã ghi trong biên bản.

Trong công tác giải quyết KNTC và phản ánh Đường dây nóng, năm 2018, thanh tra Sở đã phân loại và giải quyết theo đúng quy định. Công tác tiếp nhận và xử lý đường dây nóng luôn được chú trọng thực hiện: Trong năm 2018, qua tổng đài trực đường dây nóng của các đơn vị trong ngành y tế Nam Định đã tiếp nhận tổng số 164 cuộc gọi của người dân phản ánh về các nội dung liên quan đến công tác khám chữa bệnh, trong đó có 150 cuộc gọi đúng phạm vi, 14 cuộc gọi không đúng phạm vi. Việc tiếp nhận kịp thời, xử lý giải quyết nhanh, đúng thời gian qui định, đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ, phục vụ, góp phần cải tiến cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại, các qui trình chuyên môn, qui tắc ứng xử,... nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mang đến sự hài lòng cho người bệnh,

Trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch PCTN, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác PCTN. Ngay từ đầu năm 2018, Sở Y tế đã tiến hành tổ chức công khai giao chỉ tiêu kế hoạch về biên chế, tài chính theo định mức các đơn vị trong ngành. Triển khai Hội nghị Cán bộ công chức, xây dựng các Quy chế: Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ. Cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập theo quy định, thực hiện tốt công tác công khai việc cấp giấy phép hành nghề tại Trung tâm một cửa. Đổi mới công nghệ quản lý và ph­ương thức thanh toán: Kết nối mạng Internet toàn ngành triển khai văn bản mới, qua đó hạn chế hội họp, tiết kiệm ngân sách.

Về thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật PCTN, Thanh tra Sở đã tiến hành 02 cuộc thanh tra, kiểm tra. Kết quả các đơn vị được kiểm tra đều triển khai nghiêm túc luật PCTN, hàng năm xây dựng kế hoạch, thực hiện các biện pháp phòng ngừa như xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ, thực hiện kê khai minh bạch tài sản thu nhập vv; đơn vị không để xảy ra hiện tượng tham nhũng.

Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra cũng được chú trọng thực hiện. Đã có 01 đồng chí được cử đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra. Ngoài ra, cán bộ thanh tra thường xuyên được Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ, Sở Tư pháp tập huấn về công tác thanh tra chuyên ngành, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và các văn bản qui phạm pháp luật chuyên ngành.

Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được tiến hành đảm bảo khách quan, chính xác, đúng pháp luật, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra đúng thời gian quy định; kết luận thanh tra đánh giá đầy đủ những mặt làm được và những mặt còn hạn chế của đơn vị, kiến nghị biện pháp cụ thể để đơn vị khắc phục những hạn chế, tồn tại. 

Trong công tác thanh tra, Thanh tra Sở Y tế đã luôn đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các cuộc thanh tra. Trước tình hình xã hội có nhiều phức tạp, đòi hỏi các cán bộ thanh tra phải nắm vững nghiệp vụ, phẩm chất chính trị vững vàng, trung thực, khách quan, và cố gắng nỗ lực, đưa ra những kết luận chính xác, có hiệu lực, trong năm 2018 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thanh tra Sở Y tế quyết tâm phấn đấu và đạt được thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm 2019./.

BS. Nguyễn Thị Kim Dung

                                                               Chánh Thanh tra Sở Y tế

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác