Trang chủTin tứcThông tin chung

Ngành y tế Nam Định tổ chức Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc, góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong sản xuất kinh doanh.

Thời gian tổ chức Tháng Hành động ATVSLĐ: Từ ngày 01/05 đến ngày 31/05/2018. Chủ đề phát động của năm nay là: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Các hoạt động tổ chức trong Tháng Hành động bao gồm:

- Thành lập Ban chỉ đạo Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2018

- Xây dựng kế hoạch về ATVSLĐ của cơ quan đơn vị, chủ động triển khai các hoạt động của Tháng Hành động hướng theo chủ đề năm 2018

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng chủ đề nội dung hoạt động của Tháng hành động, tuyên truyền về Luật An toàn vệ sinh lao động

- Tổ chức các cuộc toạ đàm, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác huấn luyện về ATVSLĐ, về thực thi hiệu quả Luật ATVSLĐ.

- Tư vấn, huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động.

- Tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động.

- Kiểm tra về ATVSLĐ tại các đơn vị có nhiều nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Tổ chức khám sức khoẻ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ; Hướng dẫn, nhắc nhở hoặc xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân không chấp hành đúng quy định của pháp luật về ATVSLĐ.

- Đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo ngành và Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Tháng Hành động về ATVSLĐ năm nay được triển khai hướng về các cơ sở lao động, doanh nghiệp và người lao động; có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, thu hút sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, doanh nghiệp và người lao động./.
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác