Trang chủTin tứcThông tin chung

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua - Khối các cơ quan y tế tỉnh năm 2018
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018, được sự đồng ý của Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế, ngày 25/12/2018, tại Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua - Khối các cơ quan y tế tỉnh năm 2018. Tới dự hội nghị có đồng chí Khương Thành Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo các phòng ban Sở Y tế; Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua các cơ quan y tế Tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Lưu – Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh, Cụm trưởng Cụm thi đua khối các cơ quan y tế tỉnh năm 2018 đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của các đơn vị trong cụm. Năm qua, 100% các đơn vị trong cụm đều hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Công tác truyền thông GDSK, công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác phòng chống HIV/AIDS, công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm… được thực hiện tốt. Công tác tiêm chủng đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác đào tạo cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện chương trình mục tiêu y tế dân số được triển khai có hiệu quả.

Năm 2019, các đơn vị trong Cụm thi thi đua tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của ngành, của địa phương, của cơ quan quyết tâm phát huy kết quả và thành tích đạt được trong năm 2018 để phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.

Duy Tiến

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác