Trang chủTin tứcThông tin chung

Đảng ủy Sở y tế Nam Định tổ chức Hội nghị: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Sáng ngày 26/01/2018, Đảng ủy Sở Y tế Nam Định tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị Quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp Trung ương Đảng (khóa XII). Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí UV BCH Đảng bộ; các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc và toàn thể đảng viên đảng bộ, chi bộ, 16 đơn vị trực thuộc Đảng ủy đã về dự. Đồng chí Bùi Minh Thu, TUV, Bí thư Đảng ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt và quán triệt 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Cả 4 Nghị quyết của BCH TƯ đều liên quan đến ngành y tế, là chủ trương, định hướng hoạt động của ngành y tế trong thời gian tới. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện NQ18 được tỉnh triển khai thực hiên Thông tư số 51/TT-BYT bắt đầu từ năm 2018, Sở Y tế thực hiện việc sát nhập Bệnh viện và Trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố thành Trung tâm Y tế huyện  2 chức năng là điều trị và dự phòng, những năm tới là sát nhập đơn vị có cùng chức năng dự phòng cấp tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC)…

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, giúp các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, xây dựng chương trình hành động, các điều kiện để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại Sở Y tế.

Sau Hội nghị, các đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng,  quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết. Các đồng chí là bí thư phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đặc biệt là đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở Đảng bộ, Chi bộ mình phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan đơn vị mình./.

Xuân Cẩm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác