Trang chủTin tức

Người nhiễm HIV đang điều trị thuốc ARV được kê đơn cấp thuốc trong nhiều tháng và được khám trước hẹn

Cục Phòng chống HIV/AIDS- Bộ Y tế vừa có Công văn số 677/AIDS-ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2019 về việc Kê đơn cấp thuốc ARV nhiều tháng, điều trị nội trú và đến khám trước hẹn nguồn Bảo hiểm y tế, căn cứ Công văn số 415/GĐB-THĐT ngày 05/6/2019 của Trung tâm Giám định Bảo hiểm Y tế về việc xuất dữ liệu thuốc ARV lên cổng thông tin Bảo hiểm xã hội và Căn cứ Quy định tại Thông tư 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế về quản lý điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV. Theo đó, người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định được kê đơn, cấp phát thuốc ARV không quá 90 ngày sử dụng, người bệnh đến khám trước hẹn vẫn được khám bệnh, kê đơn, cấp phát thuốc ARV đảm bảo không bị gián đoạn trong điều trị thuốc ARV.


Cục Phòng chống HIV/AIDS đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn quản lý thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục kê đơn và cấp thuốc ARV nguồn BHYT cho người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV ổn định với số lượng không quá 90 ngày sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 28/2018/TT-BYT. Hệ thống thông tin giám định BHYT tiếp nhận nguyên trạng dữ liệu các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đề nghị thanh toán, thực hiện giám định theo đúng quy định của pháp luật về khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Bên cạnh đó, cần điểu chỉnh phần mềm khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu kê đơn cấp thuốc ARV đối với người bệnh đến khám trước hẹn, người bệnh đang điều trị nội trú hết thuốc ARV theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 và Điều 10 Thông tư 28/2018/TT-BYT đảm bảo người bệnh không bị gián đoạn điều trị thuốc ARV./.

Thu Hương

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác