Trang chủTin tức

Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/7/2020, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và hơn 200 đại biểu là chủ doanh nghiệp/cơ sở và người quản lý trực tiếp của các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

ThS Bs CKI Hoàng Tiến Cường - Chi cục trưởng
      Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phát biểu khai mạc Hội nghị
ThS Bs CKI Hoàng Tiến Cường - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phát biểu khai mạc Hội nghị

Nội dung Hội nghị tập trung phổ biến, trao đổi chuyên sâu về các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm gồm: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định; Các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của ngành Y tế; Một số quy định xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Bs CKI Lê Lợi - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
      trình bày tại Hội nghị
Bs CKI Lê Lợi - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình bày tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của chủ doanh nghiệp/cơ sở trong việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; đồng thời giúp các doanh nghiệp/cơ sở hiểu và thực hiện đúng các quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu cơ bản nắm được những yêu cầu cần thiết phải thực hiện trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đánh giá cao về kết quả Hội nghị./.

Trần Hải Đăng - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác