Trang chủDân số - KHHGĐ

Xã Xuân Thành huyện Xuân Trường- Điểm sáng công tác Dân số-KHHGĐ
Ban Dân số-KHHGĐ xã phối hợp với Đài PTTH tỉnh xây dựng chuyên mục nhân kỷ niệm Ngày Dấn số Thế giới 11/7/2018

7 tháng đầu năm 2018, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn xã Xuân Thành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay nhiều thôn, xóm có từ 2 đến 4 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên (như xóm 2, xóm 5...); Tổng số sinh của toàn xã là 30 cháu (giảm 7 cháu cháu so với cùng kỳ 2017); Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 5 cháu (giảm 2 cháu so với cùng kỳ năm 2017); Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 16.7% (giảm 2.3 % so với cùng kỳ năm 2017). Tỷ số giới tính khi sinh: 111 cháu trai/100 cháu gái.

Để có được thành công trên, Xuân Thành đã bám sát những định hướng của các cấp lãnh đạo. Cụ thể: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 27/5/2008 của Tỉnh uỷ Nam Định, Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 23/6/2008 của BTV Huyện uỷ Xuân Trường về vệc tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ; Chương trình hành động số 332/CTr-UBND, ngày 09/9/2009 của UBND huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh chính sách DS-KHHGĐ; quán triệt việc thực hiện Pháp lệnh Dân số sửa đổi, Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách DS-KHHGĐ, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế - Dân số và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện tới các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã,...

Ngay từ đầu năm 2018, Ban DS-KHHGĐ đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu giảm sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cho các xóm trên cơ sở chỉ tiêu huyện giao. Đồng thời, duy trì chế độ giao ban định kỳ đánh giá kết quả hoạt động hàng tháng, hàng quý và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tiếp theo; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ DS-KHHGĐ vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Các hoạt động tuyên truyền của Ban DS-KHHGĐ xã Xuân Thành cũng được triển khai kịp thời, thường xuyên. Nhân dịp ngày quốc tế 8-3 Ban DS-KHHGĐ phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức được 3 buổi truyền thông nhóm nhỏ, 1 buổi truyền thông nhóm lớn, 8 Hội nghị lớn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ; duy trì thường xuyên chuyên mục “Dân số-KHHGĐ”, đưa tin, phản ánh các hoạt động của công tác DS-KHHGĐ trên trang facebook,...

Bên cạnh đó, Đề án tư vấn và chăm sóc sức khỏe “Tiền hôn nhân” được triển khai trên địa bàn toàn xã thông qua câu lạc bộ “Những ông bố, bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên”; Đề án “Sàng lọc trước sinh, sơ sinh”; Đề án “Giảm thiểu mất cân bằng giới tinh khi sinh”,... Các đề án được triển khai với mục tiêu nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình thông qua tư vấn và khám sức khỏe cho vị thành niên, thanh niên, từng bước góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần cho vị thành niên, thanh niên.

Kế hoạch trong thời gian tiếp theo, Xuân Thành sẽ tiếp tục đa dạng hóa các các biện pháp truyền thông, giáo dục, …Đồng thời, Ban DS xã Xuân Thành sẽ huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ, tập trung vào những đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, những xóm có mức sinh cao. Với mục tiêu chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ của toàn thể nhân dân trong xã, Xuân Thành nhất định sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số KHHGĐ năm 2018.

Nguyễn Thị Bích Hồng

Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Xuân Trường

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi