Trang chủDân số - KHHGĐ

Tổ chức phát động phong trào thi đua cụm các đơn vị Dân số- KHHGĐ năm 2018
Đồng chí Trần Trung Kiên – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Để đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành Y tế nói chung và lĩnh vực Dân số - KHHGĐ nói riêng, ngày 03/4/2018, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua cụm các đơn vị Dân số - KHHGĐ năm 2018. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế, các đồng chí thường trực Thi đua khen thưởng Sở Y tế và toàn thể lãnh đạo của 11 đơn vị trong Cụm thi đua.

Thay mặt Cụm thi đua các đơn vị Dân số - KHHGĐ, đồng chí Vũ Xuân Bình, Chi cục trưởng, Trưởng Cụm thi đua đã báo cáo kết qua thi đua 2017 và phương hướng nhiệm vụ thi đua 2018 đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của công tác Dân số và các tiêu chuẩn thi đua theo hướng dẫn của Sở Y tế, Cụm thi đua đã xây dựng nội dung thi đua và ký cam kết hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn được giao. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế biểu dương Cụm trong năm 2017 đã nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch. Vì vậy, năm 2018 để đạt được các nhiệm vụ trong cam kết thi đua, Cụm cần chủ động tham mưu, tích cực phối hợp với các cấp, ngành triển khai các hoạt động một cách đồng bộ, đúng tiến độ, nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai để người dân có đủ thông tin, kiến thức và chủ động trong việc lựa chọn những sản phẩm phù hợp với điều kiện của họ, từng bước thích nghi với quan điểm về công tác dân số trong thời gian tới, đó là chuyển từ quan điểm Dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/09/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cụm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, mô hình nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Sở, Cụm các đơn vị Dân số - KHHGĐ đã ký cam kết thi đua năm 2018 với quyết tâm cao; cán bộ, công chức, viên chức Cụm các đơn vị dân số từ tỉnh đến cơ sở sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, góp phần nâng cao chất lượng dân số và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

 
 Lãnh đạo các đơn vị trong cụm ký cam kết thi đua năm 2018

Xuân Trường

Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Nam Định 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác