Trang chủDân số - KHHGĐ

Tập huấn cập nhật chính sách dân số năm 2019
Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ chụp ảnh lưu niệm với đội ngũ CBCT xã, phường thành phố Nam Định ​

Từ ngày 18 đến ngày 21/3/2019, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nam Định đã tổ chức 4 lớp tập huấn “Cập nhật chính sách dân số năm 2019” cho 229 cán bộ chuyên trách dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Khai mạc các lớp, đồng chí Vũ Xuân Bình - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nam Định đã nêu lên một số nét khái quát về tình hình công tác Dân số tỉnh Nam Định hiện nay và việc triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác Dân số trong tình hình mới và các văn bản liên quan về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ.

Công tác Dân số là một vấn đề rất lớn và khó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc bảo vệ, phát triển giống nòi, quốc gia, dân tộc. Nghị quyết số 21 ra đời, xác định chuyển trọng tâm công tác Dân số từ KHHGĐ sang Dân số và Phát triển nhưng không đồng nghĩa với việc từ bỏ thực hiện KHHGĐ, nhất là với những tỉnh vẫn còn mức sinh cao như Nam Định (tổng tỷ suất sinh tỉnh Nam Định là 2,5 con). Vì vậy, vẫn phải tăng cường vận động giảm sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020 và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là “Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao” “Ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con”.

Tại các buổi tập huấn, học viên được cung cấp kiến thức về Thực trạng, định hướng công tác dân số trong tình hình mới và Cập nhật chính sách dân số do giảng viên thuộc các phòng chức năng của Chi cục trình bày.

Trong giai đoạn hiện nay, kinh phí chương trình mục tiêu được phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, trong đó có thù lao CTV dân số. Năm 2018, Chi cục đã tích cực tham mưu Sở Y tế trình Sở Tài chính, UBND tỉnh cấp gần 7 tỷ đồng thù lao cho 3.707 CTV với mức cao gấp 1,5 lần so với những năm trước đây. Năm 2019, tỉnh tiếp tục bố trí đủ kinh phí ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chi trả hàng quý, hàng tháng cho CTV, vì vậy tạo không khí phấn khởi để cán bộ dân số cơ sở có động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

Sau tập huấn, cán bộ chuyên trách các xã, phường, thị trấn được nâng cao kiến thức về chính sách dân số trong tình hình mới của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của cấp trên để thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao: giảm tỷ suất sinh 0,1‰; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,5%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%; tỷ số giới tính khi sinh giữ mức 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái.

Đặng Ngọc Văn

Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Nam Định

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác