Trang chủDân số - KHHGĐ

Tập huấn cập nhật chính sách dân số năm 2018
Đồng chí Vũ Xuân Bình – Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nam Định phát biểu tại lớp Tập huần

Khai mạc các lớp, đồng chí Vũ Xuân Bình - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nam Định đã nêu lên một số nét khái quát về tình hình Dân số tỉnh Nam Định hiện nay và việc triển khai cụ thể hóa Nghị quyết  số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017  về công tác Dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 17/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 01/02/2018 về việc thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Định hướng công tác Dân số - KHHGĐ năm 2018; Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2017-2020 tỉnh Nam Định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định; Các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - KHHGĐ và các văn bản khác có liên quan đến công tác Dân số - KHHGĐ. Đ/c nhấn mạnh: Nghị quyết số 21/NQ-TW ra đời, xác định chuyển trọng tâm công tác Dân số từ KHHGĐ sang Dân số và phát triển nhưng không đồng nghĩa với việc từ bỏ thực hiện KHHGĐ, nhất là với tỉnh vẫn còn mức sinh cao như Nam Định (Tổng tỷ suất sinh tỉnh NĐ là 2,5 con). Vì vậy, vẫn phải tăng cường vận động giảm sinh trên địa bàn toàn tỉnh, đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020 và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là “Tập trung ưu tiên vận động sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao” và “ngăn ngừa tư tưởng, tâm lý không hạn chế số lần sinh con”.

Tại các buổi tập huấn, học viên được nghe các chuyên đề về “Công tác dân số trong tình hình mới”, “Công tác truyền thông, giáo dục dân số trong tình hình mới”, “Người cao tuổi và vấn đề già hoá dân số tại Việt Nam”, “Mất cân bằng giới tính khi sinh và ảnh hưởng của Nho giáo” ... do các giảng viên của Chi cục Dân số - KHHGĐ trình bày, đây là những chuyên đề quan trọng cung cấp cho cán bộ viên chức và người lao động các Trung tâm nhiều kiến thức mới mẻ và thiết thực trong việc thực hiện công tác Dân số tại cơ sở trong tình hình hiện nay

Sau đợt tập huấn, các cán bộ dân số cơ sở đã được nâng cao kiến thức về chính sách dân số trong tình hình mới của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, các kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh để hiểu và tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

 
 

Toàn cảnh lớp Tập huấn

Đặng Ngọc Văn

Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Nam Định

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác