Trang chủDân số - KHHGĐ

Sở Y tế hướng dẫn thực hiện dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình

1. Thực hiện dịch vụ kế hoạch hoá gia đình:

          - Cấp miễn phí phương tiện tránh thai theo danh mục do Bộ Y tế ban hành cho người dân sống tại các xã và cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội tại các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

          - Các chi phí liên quan đến việc thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình  thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg và Thông tư 26/2018/TT- BTC.

2. Đối tượng thực hiện thu giá dịch vụ kế hoạch hóa gia đình theo quy định tại Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định và các văn bản quy định hiện hành.

 Lê Ưng

Chi cục DS-KHHGĐ (tổng  hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác