Trang chủDân số - KHHGĐ

Hội thảo báo chí với chính sách dân số và phát triển giai đoạn 2017-2030
Đồng chí Lê Cảnh Nhạc- Phó Tổng Cục trưởng thường trực Tổng cục Dân số- KHHGĐ phát biểu tại Hội thảo

Dự hội thảo có đồng chí Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng thường trực Tổng cục DS- KHHGĐ; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam; lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ một số tỉnh cùng đông đảo cán bộ dân số, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và các địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu được truyền đạt nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về Công tác dân số trong tình hình mới và Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21 về Công tác dân số trong tình hình mới. Trong đó, xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu, là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ DS-KHHGĐ sang dân số và phát triển. 

Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo khẳng định báo chí có vai trò quan trọng trong tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của chính sách dân số và phát triển. Quá trình tuyên truyền cần bám sát nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; những văn bản xử lý vi phạm chính sách dân số; một số lưu ý về xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức bộ máy đối với công tác dân số và phát triển…  Trong đó, các cơ quan báo chí tập trung đổi mới, đa dạng các hình thức truyền thông. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, điều chỉnh phân bổ dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước một cách bền vững./.

         Tin và ảnh: Thu Hương

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi